نمایش دادن همه 7 نتیجه

230,000 تومان

350,000 تومان

260,000 تومان

200 گرم گوشت گوساله برنج 350 گرم   

230,000 تومان

250 گرم ماهی قزل الا  برنج 350 گرم   

450,000 تومان

450 گرم گردن گوسفندی برنج 350 گرم   

180,000 تومان

450 گرم ران مرغ برنج 350 گرم 

190,000 تومان

450 گرم ران مرغ برنج 350 گرم